Anjeos y Mallas

Anjeos y Mallas
Anjeo & 21 Transparente 90 X 30 mts
Malla Señalización Naranja 1 mts X 50 mts
Malla Gallinero Negra 180 mts X 50 mts

 
 

Malla Envasado

Malla Envasado
Malla para envasar fruta rollo X 1000 mts 10*10*27
Malla para envasar fruta rollo X 1000 mts 10*10*32
Malla para envasar fruta rollo X 1000 mts 15*15*40
Malla para envasar fruta rollo X 1000 mts 30*30*40